Privcacy

Persoonsgegevens afhandeling door REGAIN

Uw gegevens verwerkt door ons

Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens word hier duidelijk gemaakt. Ook als u benieuwd bent welke gegevens opgeslagen kunnen worden kunt u dat hier vinden.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De projectpartners van REGAIN, te weten Waterschap Noorderzijlvest, WLN, Stichting Centre of Expertise Water Technologie en North Water (hierna genoemd als REGAIN) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van, en/ of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier aan ons hebt verstrekt.

REGAIN kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam

  • Uw adresgegevens

  • Uw telefoonnummer

  • Uw e-mailadres

  • Uw IP-adres

  • Uw CV

  • Uw motivatiebrief

Waarom REGAIN deze gegevens nodig heeft

REGAIN verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u te kunnen opnemen als u daarom verzoekt, en/ of om u schriftelijk (per e-mail en/ of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan REGAIN uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst of opdracht of in verband met een sollicitatie.

Hoe lang REGAIN gegevens bewaart

REGAIN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden

verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Gegevens van sollicitanten worden bewaard tot uiterlijk vier weken na de wervings- en selectieprocedure bij concrete vacatures en tot uiterlijk vier weken na binnenkomst bij open sollicitaties.

Delen met anderen

REGAIN verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen website bezoek

Op de website van REGAIN worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. REGAIN gebruikt deze informatie om de werking van de eigen website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics

REGAIN maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de eventuele Adwords-advertenties van REGAIN bij Google zoekresultaat pagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze

derden de informatie namens Google verwerken. REGAIN heeft hier geen invloed op. REGAIN heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar REGAIN, REGAIN zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

REGAIN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op REGAIN via

http://www.regain.nu is een website van REGAIN en REGAIN is als volgt te bereiken:

Contact: Stedumermaar 1, 9735 AC Groningen

050 304 8911 info@regain.nu